Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Doelgroep: Kinderen van 4 tot 18 jaar

Deze kinderen komen naar onze praktijk. We kunnen een grove indeling maken naar de te behandelen problematiek:

Grove motoriek
Kinderen die een motorische ontwikkelingsachterstand (niet kunnen fietsen, springen, hinkelen, huppelen, onvoldoende zelfvertrouwen, of angst om te bewegen) hebben.
Fijne motoriek
Kinderen die problemen hebben met schrijven, of zichzelf aan/uitkleden.
Houding Kinderen die problemen hebben met het handhaven of aanvoelen van een goede lichaamshouding.
Ademhaling

Kinderen met chronische ademhalingsproblemen, of hyperventilatieklachten.
Posttraumatisch
Kinderen die na een operatie, of ongeluk, weer moeten leren lopen/bewegen.

Voorbeelden voor indicaties bij deze groep
kinderen zijn:

Motorische ontwikkelingsachterstand, D.C.D., Sensomotorische problematiek, A.D.H.D., jeugdreuma, incontinentie, houdingsafwijkingen, cerebrale parese.