Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Doelgroep: Kinderen van 2 tot 4 jaar

Deze kinderen komen als dat mogelijk is altijd naar onze kindvriendelijke praktijk,
die speciaal is ingericht voor het behandelen van kinderen.


Behandelindicaties kunnen zijn:

• motorische ontwikkelingsachterstand
• afwijkend looppatroon
• cerebrale parese
• lage- of hoge spierspanning
• orthopedische problematiek
• ademhalingsproblematiek
• aangeboren afwijkingen die de motoriek
  beïnvloeden