Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Tarieven

Onze praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een zorgovereenkomst afgesloten. De praktijk declareert de behandeling(en) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Kinderfysiotherapie zit bij alle zorgverzekeraars in het basispakket en wordt 18 keer per kalenderjaar vergoed. Wanneer er sprake is van een chronische aandoening komen meer behandelingen voor vergoeding in aanmerking, mits de behandeling op verwijzing is van een medisch specialist.

Zitting kinderfysiotherapie  € 41,00
Telefonische zitting  € 10,00
Screening  € 10,40
Intake en onderzoek na screening  € 37,50
Intake / overleg ouders van de patiënt  € 41,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport  € 31,00
Toeslag voor uitbehandeling  € 12,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (inclusief verslag aan arts)  € 51,50

Belangrijk:

Als uw kind in hetzelfde kalenderjaar
kinderfysiotherapie bij een andere praktijk
heeft gehad, dan worden de behandelingen
in mindering gebracht op uw basis en/of
aanvullende verzekering.

Gereserveerde tijd voor een afspraak
welke niet tenminste 24 uur van tevoren 
is afgezegd wordt kan in rekening worden
gebracht.