Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerd beroep op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen tussen 0 en 18 jaar.

De kinderfysiotherapeut streeft ernaar de
motorische ontwikkelingsmogelijkheden en het
zelfvertrouwen van het kind te vergroten.

Problemen in het de motorische ontwikkeling,
kunnen belemmeringen geven op fysiek, sociaal
en emotioneel gebied.

De kinderfysiotherapie heeft als doel deze
belemmeringen zoveel mogelijk op te heffen,
zodat het kind beter kan gaan functioneren in
zijn omgeving.